Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
ZARZĄDZENIE NR 14/2017 w sprawie odstępstwa od rozkładu czasu pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim

Na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r, poz. 1666 ze zm.) oraz § 10 ust. 5 Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim uchwalonego uchwałą Nr XVI/124/2016r Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim zarządzam co następuje:

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 833
Wprowadzony przez: Michał Szczepanek
Data opublikowania: 2017-07-26 11:43:01
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-07-26 11:49:48 Michał Szczepanek
Publikacja artykułu
2017-07-26 11:49:21 Michał Szczepanek