Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W gminie Janowiec Wielkopolski można składać wnioski o wydanie karty w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

 

Wykaz aktualnych uprawnień

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny


Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1464
Wprowadzony przez: Waldemar Romański
Data opublikowania: 2014-07-01 12:52:08
Obowiązuje od: 2014-07-01 00:00:01
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-04-23 22:22:04 Waldemar Romański
2015-04-23 22:21:56 Waldemar Romański
2014-10-07 12:55:44 Waldemar Romański Publikacja artykułu