Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
POMOC SPOŁECZNA

Wparcie w postaci usług opiekuńczych udzielana jest osobom, które z powodu wieku, choroby; itd. potrzebują pomocy innych osób.

Usługi takie mogą być przyznane zarówno osobom samotnym, jak i osobom, które mają rodzinę, w przypadku, gdy rodzina nie jest w stanie opieki takiej zapewnić. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną.

Do zadań opiekunki należy wykonywanie następujących czynności:

1. Pielęgnacyjne:

 • toaleta chorego,
 • pomoc przy kąpieli w wannie,
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
 • prześcielenie łóżka ,
 • podawanie leków,
 • zapobieganie powstawania odleżyn i odparzeń,
 • pomoc przy spożywaniu posiłków,
 • zgłaszanie wizyt lekarskich,
 • inne czynności wynikające ze stanu chorego.

2. Gospodarcze:

         a) u chorych samotnych:

 • przynoszenie opału,
 • mycie okien (1 raz w kwartale) w pokoju podopiecznego,
 • utrzymanie w czystości pokoju podopiecznego, sprzątanie  sprzętem zmechanizowanym (1 raz w tygodniu),
 • pranie bielizny pościelowej u obłożnie chorego (za pomocą sprzętu zmechanizowanego),
 • pomoc przy przygotowaniu posiłków,
 • zakup artykułów spożywczych i przemysłowych,
 • chodzenie na spacery.

b) u chorych posiadających rodzinę:

 • palenie w piecu,
 • utrzymanie czystości w pokoju chorego,
 • podanie choremu posiłków,
 • zakup niezbędnych artykułów na potrzeby chorego.

3.Opiekuńcze

 •   realizacja recept,
 • załatwianie w razie potrzeb spraw podopiecznego (uiszczenie opłat,

                    prowadzenie zeszytu rozliczeń z zakupów chorego).

 

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek osoby zainteresowanej (pisemny lub ustny) jej przedstawiciela ustawowego, osoby oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego w szczególności dowód osobisty, dokument potwierdzający wysokość dochodu uzyskanego poprzedzający złożenie wniosku, wskazania lekarza                  w zakresie czynności pielęgnacyjnych.

Ośrodek pomocy społecznej w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia  wydaje decyzje administracyjną o przyznaniu bądź odmowie tej formy pomocy. W decyzji przyznającej usługi określa się rodzaj, zakres usług, wymiar dzienny świadczonych usług okres, przez który mają być świadczone, wysokość oraz tryb pobierania opłat.

Gmina może odmówić pomocy, jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego, okaże się, iż rodzina nie potrzebuje wymaganej opieki, i jest wstanie sama zapewnić  pomoc bliskiej osobie. Od wydania decyzji rodzinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika OPS.


1.  Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1567
Wprowadzony przez: Waldemar Romański
Data opublikowania: 2012-11-13 18:47:22
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-04-23 22:28:11 Waldemar Romański
2015-04-23 22:28:07 Waldemar Romański
2012-11-13 18:48:30 Waldemar Romański Publikacja artykułu