Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
POMOC SPOŁECZNA

Składka emerytalno – rentowa dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem oraz rodzeństwem.

Takim osobom ośrodek pomocy społecznej opłaca składki emerytalno- rentowe za czas sprawowania opieki.

 

Warunki uzyskania takiej pomocy:

- dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

- osoba opiekująca się nie może podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów lub pobierać renty bądź emerytury;

- konieczność prawowania opieki musi być potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez lekarza.

 

Składka nie będzie opłacana osobom, które:

- ukończyły 50 lat i nie posiadają okresu ubezpieczenia wynoszącego co najmniej 10 lat

- posiadają okres ubezpieczenia wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1464
Wprowadzony przez: Waldemar Romański
Data opublikowania: 2012-11-13 18:46:22
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-11-13 18:48:47 Waldemar Romański
Publikacja artykułu