Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Zapytanie ofertowe nr MGOPS.271.4.2020 na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 75
Wprowadzony przez: Michał Szczepanek
Data opublikowania: 2020-09-28 07:57:08
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-09-28 08:15:26 Michał Szczepanek
Publikacja artykułu
2020-09-28 08:13:10 Michał Szczepanek
2020-09-28 08:05:53 Michał Szczepanek
2020-09-28 08:05:48 Michał Szczepanek
2020-09-28 08:04:19 Michał Szczepanek