Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r

Janowiec Wielkopolski dnia 16 października 2019r

znak: MGOPS.271. 3  .2019.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający :

Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

NIP:  562-17-13-940

Działając na podstawie :

-  art.  4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r, poz. 1843) ,

- Zarządzenia Nr 23/2016 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego – Kierownika Urzędu z dnia 10 października 2016r w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

Gmina Janowiec Wielkopolski zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych,  schronisko dla osób bezdomnych z usługami lub ogrzewalnia).

Opis przedmiotu zamówienia :

Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 1 stycznia 2020r do 31 grudnia 2020r stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r,  poz. 1507  ze zm.) w formie :

  1. tymczasowego schronienia w noclegowni,
  2. tymczasowego schronienie w schronisku dla bezdomnych,
  3. tymczasowego schronienie w schronisku dla osób  bezdomnych z usługami,  
  4. tymczasowe schronienie w formie ogrzewalni.

Załączniki:

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 279
Wprowadzony przez: Michał Szczepanek
Data opublikowania: 2019-10-16 12:27:33
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-10-16 12:34:55 Michał Szczepanek
2019-10-16 12:34:17 Michał Szczepanek
2019-10-16 12:33:46 Michał Szczepanek
2019-10-16 12:31:44 Michał Szczepanek