Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

ZARZĄDZENIE NR/25/2017
KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 9 listopada 2017r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny przypadający
11 listopada 2017 r,

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) w związku z § 6
ust. 1, ust. 2 i ust. 3 i § 9 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5/2016 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, zarządzam co następuje :

Na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r, poz. 1666 ze zm.) oraz § 10 ust. 5 Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim uchwalonego uchwałą Nr XVI/124/2016r Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim zarządzam co następuje:

W sprawie ustalenia dnia wolnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w dniu 24 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenie Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim

W sprawie ustalenia dnia wolnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w dniu 2 maja 2013 roku