Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

W postępowaniu w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przylegającego przy MGOPS w Janowcu Wlkp. przy ul. Strzeleckiej 8 wybrano następującego oferenta:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzanie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu "Uwierz w siebie - zacznij od nowa".

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty obejmującej dowóz posiłków do szkół oraz dowóz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe w 2014r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje, iż dokonał wyboru oferty na remont  łazienki złożoną przez firmę:

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów przygotowania
zawodowego dla Uczestników Projektu „Uwierz w siebie - zacznij od nowa".


Znak sprawy: MGOPS.271.1.2013

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów przygotowania
zawodowego dla Uczestników Projektu „Uwierz w siebie - zacznij od nowa".


Znak sprawy: MGOPS.271.1.2013
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach Projektu "Uwierz w siebie - zacznij od nowa"

Znak sprawy: MGOPS.271.2.2012