Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych”

Janowiec Wielkopolski dnia 16 października 2019r

znak: MGOPS.271. 3  .2019.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający :

Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski

NIP:  562-17-13-940

Działając na podstawie :

-  art.  4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r, poz. 1843) ,

- Zarządzenia Nr 23/2016 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego – Kierownika Urzędu z dnia 10 października 2016r w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

Gmina Janowiec Wielkopolski zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych,  schronisko dla osób bezdomnych z usługami lub ogrzewalnia).

Opis przedmiotu zamówienia :

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm. )

pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zamawiający:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 8

88 – 430 Janowiec Wielkopolski

tel. fax (52)3026068

Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm),

 

Kieronik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Kierownik Mijesko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) pn. "Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi."

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz 907 ze zm.)

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia publicznego.

 
1 do 10 z 23