Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm. )

pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zamawiający:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 8

88 – 430 Janowiec Wielkopolski

tel. fax (52)3026068

Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm),

 

Kieronik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Kierownik Mijesko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) pn. "Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi."

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz 907 ze zm.)

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia publicznego.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 
1 do 10 z 21