Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r, poz. 1508 tj. ze zm.) w formie: tymczasowego schronienia w noclegowni, tymczasowego schronienie w schronisku dla bezdomnych, tymczasowego schronienie w schronisku dla osób  bezdomnych z usługami, tymczasowe schronienie w formie ogrzewalni. 

Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w formie:  „Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi” – art. 48 a ust. 1 i ust. 2b ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.),

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) pn. „Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w formie: tymczasowego miejsca w noclegowni, tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych, miejsca w ogrzewalni.
 

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm. ) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.