Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje w wysokości zasądzonych alimentów, nie może być jednak wyższe niż 500 zł. Do wsparcia uprawnione są rodziny o dochodzie na osobę nieprzekraczającym 725 zł.