Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych utworzyła nowy system wsparcia dla rodziny. Weszła ona w życie z dniem 1 maja 2004r. Wymienia dwie grupy świadczeń. Pierwszą stanowi zasiłek rodzinny z systemem dodatków, drugą świadczenia opiekuńcze.