Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.